Kontakt

Wielousługowa Agencja Portiersko-Porządkowa „Efekt” Roman Jaroszewski w internecie

ul. Wyzwolenia 29 g/10
80-537 Gdańsk, woj. pomorskie

Telefon: 603-181-151